Đang cập nhật dữ liệu...

Automatic Desoldering Station goot TP-280

Máy hút thiếc hàn goot TP-280AS dùng cho sửa chữa, hút sạch thiết hàn để nhấc linh kiện ra dễ dàng, sản phẩm được sản xuất tại nhật bản
Giá:
Liên hệ