Đang cập nhật dữ liệu...

Portable Desoldering Guns goot TP-100

Súng hút thiếc hàn goot TP-100 dùng cho sửa chữa, hút sạch thiết hắn để nhạc linh kiện ra dễ dàng, sản phẩm được sản xuất tại nhật bản, cắm điện trực tiếp 220V 
Giá:
Liên hệ