Đang cập nhật dữ liệu...

VISITOR

Products Information goot

13/09/2015 - 07:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS-10BS-15BS-2BS-850BS-H20BCD-10CD-100CD-100TCD-15CD-15TCD-20CD-20TCD-25CD-25TCP-1515CP-15BCP-15YCP-2015CP-20BCP-20YCP-2515CP-25BCP-25YCP-3015CP-30BCP-30YCP-3515CP-35BCP-35YCP-4515CP-45BCPN-2015-10CPN-3015-10CS-20/30RT-2CCS-20/30RT-3CCS-20/30RT-SBCS-20/30RT-SBCCS-21 220V CPCS-31 220V CPCXR-100 220-240V CPCXR-100RT-2CCXR-100RT-3CCXR-100RT-5CCXR-100RT-5DCXR-100RT-7CCXR-100RT-7CJCXR-100RT-7DCXR-100RT-BCXR-31 220-230V CPCXR-41 220-230V CPCXR-60 220-240V CPCXR-80 220-240V CPCXR-80RT-2CCXR-80RT-3CCXR-80RT-3DCXR-80RT-4CCXR-80RT-5CCXR-80RT-5CJCXR-80RT-5DCXR-80RT-BFA-1000 220-240V AGFA-1000 FACTORY SETTING OPTIONFA-1000 FACTORY SETTING OPTIONFA-1000ABLFA-1000CLFA-1000CLP1FA-1000CLP2FA-1000FDFA-1000FDB-06FA-1000FDB-10FA-1000FDB-16FA-1000J3BLFA-1000J4BLFA-1000N-06FA-1000N-10FA-1000N-16FA-1000RHFA-1000SDFA-1000SLFA-1000V-06FA-1000V-08FA-1000V-10FA-1000V-12FA-1000V-16FA-10HRT-0.8WFA-10HRT-1.2WFA-10HRT-1.6DFA-10HRT-1.6SDFA-10HRT-2.4DFA-10HRT-2PCFA-10HRT-3.2DFA-10HRT-3.2DVFA-10HRT-3.2SDFA-10HRT-3PCFA-10HRT-4CFA-2204N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXESFA-2304N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXESFA-2404N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXESFA-IAI-PCFA-JRN-PCFA-JRN-TPFA-JRV-TPFA-TT200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOTFA-TTA200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOTFA-V2203 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXESFA-V2303 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXESFD-100FD-100N-0.6FD-100N-0.8FD-100N-1.0FD-100N-1.2FD-100N-1.6FD-100P-72FD-100P-80FD-100P-85FD-100TA-1.0FD-100TA-1.6FD-110FD-100FSFD-100N-0.6FD-100N-0.8FD-100N-1.0FD-100N-1.2FD-100N-1.6FD-100P-72FD-100P-80FD-100P-85FD-100PN-1.0FD-100PN-1.6FD-100TA-1.0FD-100TA-1.6FD-110-0.6FD-110-0.8FD-110-1.0FD-110-1.2FD-110-1.6FD-110N-0.6FD-110N-1.0FD-110N-1.6GP-101CU *GP-101S *GP-101T-1C *GP-101T-2.4C *GP-101T-3.2C *GP-101T-4.8C *GP-501 *GP-501CU *GP-501HT *GP-501RT-1C *GP-501RT-1D *GP-501RT-2.4C *GP-501RT-2.4D *GP-501RT-3.2C *GP-501RT-3.2D *GP-501RT-4.8C *GP-501RT-4.8D *GP-510 *GP-510CU *GP-510HT *GP-510RT-1C *GP-510RT-1D *GP-510RT-2.4C *GP-510RT-2.4D *GP-510RT-3.2C *GP-510RT-3.2D *GP-510RT-4.8C *GP-510RT-4.8D *GP-510SET *GP-510ST *GS-100GS-108GS-150(AS)HB-100S (10PCS) *HB-100S-10KHB-100S-1KHB-100S-B1HB-200S (12PCS) *HB-200S-10K 10KG *HB-200S-1K  *HB-40S *HB-40S-10K *HB-40S-1K *HB-40S-B1HB-45 * 220-240V CPHB-80 * 100V APHB-80 * 220-240V CPHB-80N-2D *HB-80N-B *HB-80N-SB *HE-110 220-240V CPHF-40 220V CPHF-40RT-BHF-60 220V CPHF-60RT-BHOT-30R 220V CPHOT-60R 220V CPKS-100R 220V CPKS-20R 220V CPKS-30R 220V CPKS-40R 220V CPKS-60R 220V CPKS-80R 220V CPKX-100R 220V CPKX-20R 220V CPKX-30R 220V CPKX-40R 220V CPKX-60R 220V CPKX-80R 220V CPKYP-60 220V CPKYP-70 220V CPNC-100RPOT-100C 220V AGPOT-103C 220-240V PNPOT-200C 220V AGPOT-203C 220-240V PNPOT-21C 220V AGPOT-23C 220V AGPOT-28C 220V AGPOT-400C 220-240V WO/P [CE]POT-50C 220-240V AGPX-201 220-240V CPPX-2RT-1.6DPX-2RT-2.4DPX-2RT-2BCPX-2RT-2CPX-2RT-2CRPX-2RT-3.2DPX-2RT-3BCPX-2RT-3CPX-2RT-3CRPX-2RT-4CPX-2RT-4CRPX-2RT-4DPX-2RT-5CPX-2RT-5CRPX-2RT-5DPX-2RT-5KPX-2RT-6EPX-2RT-8SPX-2RT-BPX-2RT-BCPX-2RT-SBPX-335 220-240V AGPX-338 220-240V AGPX-342 220-240V AGPX-401 220-240V CPPX-40RT-2CPX-40RT-3CPX-40RT-3DPX-40RT-4CPX-40RT-5CPX-40RT-5DPX-40RT-BPX-501 220-240V AGPX-601 220-240V AGPX-501AS 220-240V AGPX-601AS 220-240V AGPX-60G 220-240VPX-60GAS 220-240VPX-60HPPX-60H 220-240V (B)PX-60RT-0.5CRPX-60RT-0.8CRPX-60RT-0.8DPX-60RT-1.2DPX-60RT-1.2LDPX-60RT-1.5CPX-60RT-1.5CPX-60RT-1.6DPX-60RT-1.8HPX-60RT-1CPX-60RT-1CPX-60RT-1CRPX-60RT-2.4DPX-60RT-2CPX-60RT-2CPX-60RT-2CRPX-60RT-3.2DPX-60RT-3CPX-60RT-3CRPX-60RT-3KPX-60RT-4CPX-60RT-4CRPX-60RT-5KPX-60RT-BPX-60RT-HPX-60RT-LBPX-60RT-RPX-60RT-RTPX-60RT-S4PX-60RT-SBPX-60RT-SB2PX-60RT-SIR-48BR-48BCR-48CR-48DR-48SBR-48SCR-6BR-6B (B)R-6BCR-6CR-6DR-6SBR-6SCRB-475BRB-680BRD-67BRD-67BCRD-67BC (B)RD-67CRD-67DRD-68BRD-68BCRD-68BC (B)RD-68CRD-68DRX-701AS 220V AGRX-711ASRX-711AS 220V AGRX-711AS 220V AGRX-711AS 220V AGRX-711AS 220V AGRX-711AS 220V AGRX-711AS 220V AG W/OTRX-72GASRX-72GASADRX-72H 24VRX-72HPRX-72SSRX-802AS 100V WO/TRX-802AS 220V AG WO/TRX-802AS 220V AG WO/TRX-802AS 220V AG WO/TRX-802AS 220V AG WO/TRX-802AS 220V AG WO/TRX-802ASPH 220V AG WO/TRX-80GASRX-85GASRX-80HRT-0.5CRX-80HRT-0.8DRX-80HRT-1.2DRX-80HRT-1.6DRX-80HRT-1BCRX-80HRT-1CRX-80HRT-2.3BCRX-80HRT-2.4DRX-80HRT-2BRX-80HRT-2CRX-80HRT-2CDRX-80HRT-3.2DRX-80HRT-3BCRX-80HRT-3CRX-80HRT-3CDRX-80HRT-3KRX-80HRT-4.5KRX-80HRT-4.5KHRX-80HRT-4.7CRX-80HRT-4CRX-80HRT-5.4DRX-80HRT-5.5KRX-80HRT-BRX-80HRT-BMRX-80HRT-LBRX-80HRT-LBJRX-80HRT-PH0.5CRX-80HRT-PH0.8DRX-80HRT-PH1.2DRX-80HRT-PH1.6DRX-80HRT-PH1BCRX-80HRT-PH1CRX-80HRT-PH2.3BCRX-80HRT-PH2.4DRX-80HRT-PH2BRX-80HRT-PH2CRX-80HRT-PH2CDRX-80HRT-PH3.2DRX-80HRT-PH3BCRX-80HRT-PH3CRX-80HRT-PH3CDRX-80HRT-PH3KRX-80HRT-PH4.5KRX-80HRT-PH4.5KHRX-80HRT-PH4.7CRX-80HRT-PH4CRX-80HRT-PH5.4DRX-80HRT-PHBRX-80HRT-PHBMRX-80HRT-PHLBRX-80HRT-PHLBJRX-80HRT-PHSBRX-80HRT-SBRX822AS 100V AGR WO/TRX-822AS 220-240V AG WO/TRX-852AS 100V AGR WO/TRX-852AS 220-240V AG WO/TRX-852AS 220-240V AG WO/TRX-852AS 220-240V AG WO/TRX-852AS 220-240V AG WO/TRX-852AS 220-240V AG WO/TRX-85HRT-2BCRX-85HRT-3BCRX-85HRT-3DRX-85HRT-5BCRX-85HRT-5BCRX-85HRT-5DRX-85HRT-6KRX-85HRT-7BCRX-85HRT-7DRX-85HRT-BRX-85HSRT-1.6DRX-85HSRT-2.4DRX-85HSRT-2BCRX-85HSRT-3.2DRX-85HSRT-3BCRX-85HSRT-4.5KRX-85HSRT-BSE-05010SE-05012SE-05016SE-05020SE-06003RMASE-06006SE-06006RMASE-06008SE-06010SE-06012SE-06016SE-06308SE-0AG08SE-0BA16SE-0ST16SE-55010SE-55012SE-55016SE-55020SE-56006SE-56008SE-56010SE-56012SE-56016SE-K5010SE-K5012SE-K5016SE-K5020SE-K6006SE-K6008SE-K6010SE-K6012SE-K6016SF-B1003BSF-B1004BSF-B1006BSF-B1008BSF-B1010BSF-B1012BSF-B1016BSF-B4006SF-B4008SF-B4010SF-B4012SF-B8008SF-B8010SF-B8012SS-10*   100V AGSS-10AS* 100V AGSS-10F*SS-60 220-240V AGSS-60 220-240V AGSS-60DSS-60DSS-60MFSS-60MFSS-60PFSS-60PFST-21ST-27ST-28ST-40ST-40BW*ST-51ST-52ST-53ST-53SPST-70SVS-500AS 220-240V AGSVS-580AS 220-240V AGSVS-800AS 220-240V AGTM-100TM-100CAL.CERT.SETTM-100STM-100SPTM-200TM-200CAL.CERT.SETTP-100 220-240V AGTP-100/200F No.10TP-100/200H No.3 220-240V (B)TP-100/200K No.30TP-100/200N-08 (No.4)TP-100/200N-10 (No.4)TP-100/200N-15 (No.4)TP-100/200N-25 (No.4)TP-100/200N-S1 (No.4)TP-100/200N-S5 (No.4)TP-100/200N-S8 (No.4)TP-100/200UL No.31TP-100AS 220-240V AGTP-100CP-07TP-100CP-13TP-100DB-07 *TP-100DB-09 *TP-100DB-14 *TP-100DB-24 *TP-100PV *TP-200AS 220-240V AGTP-20GAS 220-240VTP-280AS 220-240V AGTP-28GAS 220-240VTQ-77 220-240V CPTQ-77NUTTQ-77RT-2C-LTQ-77RT-3C-LTQ-77RT-BC-LTQ-77RT-B-LTQ-77RT-SB-LTQ-95 220-240V CPTS-10TS-11TS-12TS-13TS-14TS-15TS-16TS-17WA-400*WD-13 *WD-130 *WD-1EWD-1GWD-1PWD-3020WG-1L *WG-1M *WG-1S *WG-2L *WG-2M *WG-2S *WG-3L *WG-3M *WG-3S *WG-4L *WG-4M *WG-4S *WS-11 *WS-12 *XFC-100 220-240V AGXFC-110 220V AGXFC-210 220V AGXFC-300 220-240V AGXFC-301 220-240V AGXHP-110 220-240V AGXK-1XK-2XNBG-12X12XNBG-13X13XNBG-15X15XNBG-17X17XNBG-19X19XNBG-23X23XNBG-27X27XNBG-35X35XNBG-38X38XNBG-40X40XNBG-8X8XNDG-1XNDG-2XNDG-3XNDG-4XNDG-5XNPG-11.5X11.5XNPG-11.5x14XNPG-17.5x17.5XNPG-20x20XNPG-25X25XNPG-30x30XNPG-7.3X12.5XNQG-12X12XNQG-14X14XNQG-14X20XNQG-16X16XNQG-17.5X17.5XNQG-24X24XNQG-28X28XNQG-32X32XNQG-37X37XNQG-40X40XNSG-13X28XNSG-15X8.2XNSG-18.5X12XNSG-19X8XNSG-4.4X10XNSG-4.4X5XNSG-5.6X13XNSG-7.6X12.7XNSG-7.6X15XNSG-7.6X18XNSG-8.6X18XPR-1000 220V WO/PXPR-600 220-240V AGXPR-610 220-240V AGXST-80 220V AGXST-80GXST-80HRT-0.5XST-80HRT-1XST-80HRT-1CXST-80HRT-2XU-1XU-1SXVP-10YN-1YN-10 *YN-104 *YN-10AS *YN-11 *YN-12 *YN-13 *YN-13AS *YN-14 *YN-15 *YN-16 *YN-17 *YN-18 *YN-20 *YN-21 *YN-22 *YN-25AS *YN-26AS *YN-27AS *YN-3YN-3YN-4YP-1YP-10 *YP-201 *YP-3YP-4YS-1 *YS-100 *YS-101 *YS-2 *YS-3 *U1U50ST-200ST-200SPST-21ST-27ST-28ST-40ST-40BW*ST-51ST-52ST-53ST-53SPST-70ST-11SPST-30SPST-70/75SP

 

  Hệ thống robot hàn FA-1000

  Trạm hàn - Soldering Stations | Mỏ hàn - Soldering Irons Máy tạo N2 - Nitro Station | Máy cấp thiếc tự động Máy kiểm tra nhiệt độ đầu mỏ hàn Tip hàn - đầu mỏ hàn

  Bể hàn thiếc

  Trạm đa năng: hàn, hút, sửa chữa | Trạm hút thiếc tự động | Súng hút thiếc | Dây hút thiếc | Bơm hút thiếc 

  Thiếc hàn không chì | Thiếc hàn có chì

  Súng nhiệt bơm keo - Hot Bond | Dao nhiệt- Hot knife, hot slicer

  Phụ kiện hàn