Đang cập nhật dữ liệu...

Desoldering Wicks goot CP-3015

Dây hút thiếc hàn wicks CP-3015 dùng để thấp hết thiếc hàn phục vụ cho quá trin sửa chữa bo mạch điện tử
Giá:
Liên hệ