Đang cập nhật dữ liệu...

Dây hút thiếc goot wicks CP-2515

Dây hút thiếc hàn wicks CP-2515 dùng để thấp hết thiếc hàn phục vụ cho quá trin sửa chữa bo mạch điện tử
Giá:
Liên hệ