Đang cập nhật dữ liệu...

Automatic Desoldering Stations goot TP-280AS

Máy hút thiếc hàn goot TP-280AS dùng cho sửa chữa, hút sạch thiết hàn để nhấc linh kiện ra dễ dàng, sản phẩm được sản xuất tại nhật bản
Giá:
Liên hệ